SERVICEBETINGELSER – PRIVATRENGØRING

Læs vores betingelser her

Servicebetingelser

Generelt

Telefonerne er åbne hverdage mellem 9-11:30 og 12:30-15.00​ og vores mail bliver læst løbende.

Rengøringen udføres normalt i tidsrummet 8.00 til 16.00 – medmindre andet er aftalt.

Det er kundens ansvar at holde CC Rengøring opdateret med korrekte telefonnumre og e-mail.

Aflysninger

Aflysninger skal sendes til kontakt@ccrengoering.dk eller kan gøres på vores online system.
Aflysninger skal være os i hænde senest kl. 12.00 hverdagen før.

Ved afbud efter kl. 12.00 hverdagen før, opkræves halvdelen af prisen på den planlagte rengøring.
Meldes der ikke afbud før vi står på adressen, eller kan vi ikke komme ind som aftalt, betales der fuldt beløb.

Ferie, Helligdage og Sygdom

Det er heldigvis sjældent, at vi aflyser eller flytter et servicebesøg til en anden dag i forbindelse med sygdom eller uforudsete forhindringer.

Skulle sygdom eller uforudsete forhindringer opstå, kontakter vi dig hurtigst muligt, og du har tre valgmuligheder:

1.     Aflyse besøget uden omkostninger for dig.

2.     Få tilbudt en af vores faste vikarer til at varetage den planlagte rengøring.

3.     Flytte servicebesøget til en anden dag med dine faste assistenter.

Falder dit aftalte servicebesøg på en helligdag, flytter vi ikke automatisk dit besøg. Du skal derfor give os besked på kontakt@ccrengoering.dk 2 hverdage inden din rengøring skulle være udført.

Betaling og opsigelse

Vi sender en faktura en gang om måneden hvor datoerne for de udførte rengøringer fremgår, hvorefter du har 10 dage netto. Der er også mulighed for tilmelding til PBS, informationer til tilmelding til PBS står nederst på fakturaen.​

Overholdes betalingsfristen ikke pålægges gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykker mail. Der sendes en reminder, rykker 1 med gebyr og rykker 2 med gebyr, og derefter videregives sagen til inkasso.

Vi har 30 dages opsigelse ved opstart, da vi investerer i en ekstra grundig opstartsrengøring uden yderligere omkostninger for dig. I opsigelsesperioden kan du ikke aflyse rengøringen, med mindre opsigelsesperioden flyttes tilsvarende.
Opsigelsen skal sendes pr. e-mail til kontakt@ccrengoering.dk. Vi modtager ikke opsigelser på anden vis, og en opsigelse er derfor først gældende når vi har modtaget denne som e-mail.

Nøgler og alarmer

CC Rengøring opbevarer forsvarligt jeres nøgler, som tildeles et 4 cifret nummer. Skulle nøglen mod forventning bortkomme, sørger vi øjeblikkeligt for at få omstillet alle låse for vores regning. Har kunden alarm, der skal frakobles, skal vi have kode udleveret.

Vores medarbejdere

  • Har ren straffeattest
  • Er forsikrede
  • Bærer synligt identitetskort med billede.
  • Anvender arbejdstøj med logo
  • Taler Dansk eller Engelsk​

Vores mål er, at du får tildelt en fast og pålidelig rengøringsassistent, og det holder vi i 98% af alle servicebesøg. Ved sygdom, ferie eller uforudsete forhindringer kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på at aflyse, flytte servicebesøget eller få tildelt en af vores faste vikarer (nærmere beskrevet i forrige afsnit).

Kvalitet og opfølgning

Har du kommentarer til den udførte rengøring, hører vi gerne fra dig. Du skal skrive til os senest 24 timer efter udførelsen på mail til kontakt@ccrengoering.dk, medsend billeder så vi kan se hvad det drejer sig om og hvor det er. Det giver os mulighed for at rette op på misforståelser og sikre, at kvaliteten altid er i top. Vores inspektør kigger gerne forbi, hvis der opstår et behov for det.

Du er også meget velkommen til at rose medarbejderne, både direkte og på mail til kontoret.

Oprydning og redskaber

Det er ikke altid, at man kan nå at rydde fuldstændigt op før den planlagte rengøring, men jo bedre der er ryddet op, jo bedre bliver rengøringen. Vi gør rent på alle aftalte og tilgængelige steder.

Vi har alle redskaber med: støvsuger, koste, mopper, klude og lignende, samt alle standard rengøringsmidler. Har du specielle ønsker til rengøringsmidler, anvender vi gerne dine egne midler. Bare aftal med dine assistenter, hvor de kan finde dem og evt. dosering.

Skader og forsikring

Det sker heldigvis sjældent, men skulle noget uheldigvis gå i stykker under rengøringen, er personalet instrueret i at give dig besked via sms eller på anden måde.

Opdager du en skade, som dine assistenter ikke selv har opdaget eller gjort dig opmærksom på, skal det meddeles skriftligt til kontoret indenfor 24 timer efter den udførte rengøring og helst med billeder af det beskadigede.

Hvis du har meget dyre genstande eller genstande der ikke kan erstattes af sentimentale årsager, samt områder som ikke tåler almindelige rengøringsmidler, så skal du gøre os opmærksom på dette så vi enten kan gå uden om, eller være ekstra påpasselige.

Kan skaden anerkendes med os som skadeforvolder, vil sagen blive overdraget til vores forsikringsselskab. Alt efter skadens omfang vil beløbet blive udbetalt enten direkte af forsikringsselskabet eller af os. Verserende sager vedrørende skader medfører ikke, at kunden er berettiget til at tilbageholde eventuelle betalinger i forbindelse med udførte rengøringsopgaver.

Specielle aftaler

Det er ikke muligt at lave en speciel aftale med personalet om ekstrarengøring, eller rengøring af andre ting end dem der står i tilbuddet. Alle aftaler skal laves med kundeservice og via vores mail kontakt@ccrengoering.dk.

+1200

faste private og erhvervskunder

+4.000

månedlige rengøringer

© Copyright - CC Rengøring